Chào mừng bạn đến với ViDA

Phần mềm trực tuyến của iRAP giúp tạo ra một thế giới không có các tuyến đường có rủi ro cao

A_high_risk_road_for_all_users
High_motorcycle_demand
Road_coding_training
Road_fatality_memorial
Missing_pedestrian_facilities
Dedicated_facilities_for_bicyclists

ViDA được thiết kế để làm việc tốt nhất trong Firefox và Chrome

This site uses cookies: Find out more.