Phân cách hiệu quả cho người tham gia giao thông
Làn rẽ được bảo vệ tại giao lộ
Khảo sát đường bằng xe đạp
Các vận tốc cao có được không?
Phương tiện dành cho người đi xe đạp
Cải thiện các chỉ dẫn giao thông
ViDA được thiết kế để làm việc tốt nhất trong Firefox và Chrome

The International Road Assessment Programme (iRAP) is a registered charity dedicated to preventing the more than 3,500 road deaths that occur every day worldwide. iRAP partners with governments, mobility clubs, development banks, research institutes and road safety NGOs in 90 countries to provide the tools and training to make roads safe.

iRAP is the umbrella organisation for regional RAP programmes including:

ChinaRAP
IndiaRAP
BrazilRAP
SARAP

ThaiRAP

iRAP được hỗ trợ bởi:

This site uses cookies: Find out more.