Phương tiện dành cho những đối tượng tham gia giao thông dễ bị nguy hiểm
Bản đồ xếp hạng sao
Đài kỹ niệm tai nạn thương vong đường bộ
Các lối xe chạy có phân cách làm giảm thiểu tai nạn đâm xe trực diện
Một con đường có mức rủi ro cao cho tất cả người sử dụng
Tập huấn khảo sát đường
ViDA được thiết kế để làm việc tốt nhất trong Firefox và Chrome

The International Road Assessment Programme (iRAP) is a registered charity dedicated to preventing the more than 3,500 road deaths that occur every day worldwide. iRAP partners with governments, mobility clubs, development banks, research institutes and road safety NGOs in 100 countries to provide the tools and training to make roads safe.

iRAP is the umbrella organisation for regional RAP programmes including:

ChinaRAP
IndiaRAP
BrazilRAP
SARAP


iRAP được hỗ trợ bởi:

This site uses cookies: Find out more.