Khảo sát đường bằng xe đạp
Nhu cầu cao của xe máy
Hàng rào an toàn bằng dây thép
Đài kỹ niệm tai nạn thương vong đường bộ
Phương tiện dành cho xe máy
Bản đồ xếp hạng sao
ViDA được thiết kế để làm việc tốt nhất trong Firefox và Chrome

The International Road Assessment Programme (iRAP) is a registered charity dedicated to preventing the more than 3,500 road deaths that occur every day worldwide. iRAP partners with governments, mobility clubs, development banks, research institutes and road safety NGOs in 90 countries to provide the tools and training to make roads safe.

iRAP is the umbrella organisation for regional RAP programmes including:

ChinaRAP
IndiaRAP
BrazilRAP
SARAP

ThaiRAP

iRAP được hỗ trợ bởi:

This site uses cookies: Find out more.