Chào mừng bạn đến với ViDA

Phần mềm trực tuyến của iRAP giúp tạo ra một thế giới không có các tuyến đường có rủi ro cao

Star_Rating_map
A_high_risk_road_for_all_users
Road_coding_training
Road_survey_by_bicycle
Marked_bicycle_lane
Star_Rating_for_designs

ViDA được thiết kế để làm việc tốt nhất trong Firefox và Chrome

This site uses cookies: Find out more.