Một con đường có mức rủi ro cao cho tất cả người sử dụng
Hàng rào an toàn bằng dây thép
Phương tiện dành cho người đi bộ bị thiếu
Khảo sát đường bằng xe đạp
Mã hoá đường tại Peru
Đài kỹ niệm tai nạn thương vong đường bộ
ViDA được thiết kế để làm việc tốt nhất trong Firefox và Chrome

The International Road Assessment Programme (iRAP) is a registered charity dedicated to preventing the more than 3,500 road deaths that occur every day worldwide. iRAP partners with governments, mobility clubs, development banks, research institutes and road safety NGOs in 90 countries to provide the tools and training to make roads safe.

iRAP is the umbrella organisation for regional RAP programmes including:

ChinaRAP
IndiaRAP
BrazilRAP
SARAP

ThaiRAP

iRAP được hỗ trợ bởi:

This site uses cookies: Find out more.