Chào mừng bạn đến với ViDA

Phần mềm trực tuyến của iRAP giúp tạo ra một thế giới không có các tuyến đường có rủi ro cao

Collecting_data_on_the_road
Missing_pedestrian_facilities
Effective_road_user_separation
Road_coding_in_India
On_the_way_to_school
Dedicated_motorcycle_facility

ViDA được thiết kế để làm việc tốt nhất trong Firefox và Chrome

This site uses cookies: Find out more.