Hàng rào an toàn bằng dây thép
Phương tiện dành cho người đi xe đạp
Khảo sát đường
Một con đường có mức rủi ro cao cho tất cả người sử dụng
Vẽ tưởng nhớ một tai nạn thương vong đường bộ
Phương tiện dành cho những đối tượng tham gia giao thông dễ bị nguy hiểm
ViDA được thiết kế để làm việc tốt nhất trong Firefox và Chrome

The International Road Assessment Programme (iRAP) is a registered charity dedicated to preventing the more than 3,500 road deaths that occur every day worldwide. iRAP partners with governments, mobility clubs, development banks, research institutes and road safety NGOs in 90 countries to provide the tools and training to make roads safe.

iRAP is the umbrella organisation for regional RAP programmes including:

ChinaRAP
IndiaRAP
BrazilRAP
SARAP

ThaiRAP

iRAP được hỗ trợ bởi:

This site uses cookies: Find out more.